Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Referencje dla przemysłu mineralnego

Poniżej prezentujemy przykładowe aplikacje oczyszczania powietrza dla przemysłu mineralnego, które stanowią reprezentacyjną próbkę naszych dużych zasobów referencji:

Wytwórnia asfaltu
Wytwórnia asfaltu
Wytwórnia asfaltu
Wytwórnia asfaltu
Przesiewacz
Przesiewacz
Zakład kruszenia i przesiewania
Zakład kruszenia i przesiewania
Młyn udarowy
Młyn udarowy
Obróbka materiałów
Obróbka materiałów
Recykling odpadów budowlanych
Recykling odpadów budowlanych
Stacja przerobu kamienia
Stacja przerobu kamienia

W przypadku zainteresowania szczegółową listą referencji prosimy o kontakt.