Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Informacje dotyczące korespondencji biznesowej

Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej oraz wszystkich kopi z komputera.

Z racji tego, że każda wiadomość wysłana za pomocą poczty elektronicznej może ulec modyfikacjom lub zostać wysłana przez osoby trzecie, nie ponosimy odpowiedzialności za treść wiadomości oraz wszelkich załączników, a co za tym idzie, treść wiadomości nie może stanowić wiążącej w świetle prawa oferty, lub akceptacji oferty, chyba, że uzgodniono inaczej na piśmie. Ta wiadomość służy jedynie jako środek wymiany informacji. Zastosowanie mają nasze standardowe warunki.

Dokładamy wszelkim starań aby uchronić naszą sieć przed szkodliwymi wirusami komputerowymi. Niemniej jednak odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym